Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 21.03.1990
Besvart: 28.03.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Vil fiskeriministeren straks sørge for at forbudet mot krokgarn og kilenot oppheves for Skagerakområdet og gjeninnføre tidsbestemmelser som tidligere for fangst med nevnte redskaper?"


Les hele debatten