Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 27.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Rjukan Sykehus risikerer å miste sin indiske anestesilege med de følger det vil få for sykehuset, dette på grunn av at legen ikke har avlagt tilfredsstillende prøver i norsk.

Vil sosialministeren gripe inn og sørge for at sykehuset får beholde sin dyktige anestesilege?"


Les hele debatten