Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til olje- og energiministeren

Datert: 29.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Fylkeskraft Østlandet A/S har i brev blant annet til energi- og industrikomiteen hevdet at Gassforhandlingsutvalget ikke vil åpne for forhandlinger om bruk av naturgass til varmeformål.

Hva er statsrådens holdning til dette spørsmålet?"


Les hele debatten