Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til forsvarsministeren

Datert: 21.03.1990
Fremsatt av: Rolf Bendiksen (A)
Besvart: 04.04.1990 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "I forbindelse med planer om en bru over Vevelstadsundet har Forsvaret stilt krav om seilingshøyde på 35 m.

Hva er grunnen til dette og vil Regjeringen opprettholde kravet?" (Tatt opp av Rolf Bendiksen)


Les hele debatten