Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til justisministeren

Datert: 07.03.1997
Besvart: 12.03.1997 av justisminister Gerd-Liv Valla

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Ifølge Dagbladet 27. februar 1997 øker antallet voldtektsanmeldelser dramatisk. Samtidig blir det stadig færre tiltaler og bare halvparten av rettssakene ender med fellende dom. I flere rettssaker har den voldtattes oppførsel vært et sentralt punkt. Flere har påpekt den høye gjennomsnittsalderen på jurymedlemmer og meddommere.

Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at gjennomsnittsalderen i juryer og meddomstoler senkes med henvisning til at oppførsel tillegges ulik vekt mellom generasjoner?


Les hele debatten