Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til samferdselsministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "I miljøvernministerens redegjørelse heter det at veksten i bil- trafikken må ned og at større deler av personbiltransporten må over på kollektive alternativer, slik også stortingsflertallet understreket i forrige periode.

Hvilke tiltak har samferdselsministeren satt i verk for at dette skal kunne innfris?"


Les hele debatten