Spørretimespørsmål fra Thorbjørn Berntsen (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Thorbjørn Berntsen (A)

Spørsmål

Thorbjørn Berntsen (A): "Ved Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) er det varslet oppsigelser og permitteringer av et vesentlig antall ansatte. Ved behandlingen av St.meld. nr. 49 for 1986-87 om miljøvernforskning ble det understreket at miljøforskningen i Norge burde styrkes.

Mener statsråden på denne bakgrunn at det er riktig å bygge ned personellressursene ved NIVA?"


Les hele debatten