Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): "I miljøvernministerens redegjørelse for Stortinget het det at Regjeringens mål for Bergenskonferansen er at den blir en milepæl for å omsette anbefalinger fra Verdenskommisjonen til praktisk handling.

Hvilke konkrete tiltak vil Norge arbeide for å få tilslutning til utover de sentrale prinsippene som ble nevnt i redegjørelsen?"


Les hele debatten