Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Direktoratet for naturforvaltning (DN) går inn for at kommunene skal få større myndighet over trafikken med snescooter i utmark.

Vil statsråden nå fremme forslag om endinger i lov om motorferdsel i utmark som jeg ba om i spørretimespørsmål den 24. november 1989?"


Les hele debatten