Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til miljøvernministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "I miljøvernministerens redegjørelse heiter det at det vurderes økte avgifter på blant annet fossile brensler. Miljøvernministeren har tidligere uttrykt at ei slik avgift kan gi uheldige fordelingsvirkninger.

I hvor stort omfang og på hvilken måte vil statsråden vurdere innføring av ei slik avgift?"


Les hele debatten