Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til fiskeriministeren

Datert: 23.03.1990
Besvart: 04.04.1990 av fiskeriminister Svein Magnus Munkejord

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Fiskerisjefen i Sogn og Fjordane har sammen med fiskerinæringen i fylket tatt initiativ til et forsøksprosjekt med utsetting av torskeyngel.

Hvorfor stiller fiskeriministeren seg negativ til et slikt forsøks- prosjekt med havbeite?"


Les hele debatten