Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialministeren

Datert: 03.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I einskilde aviser er det påstått at ungdom under føreskriven alder har bestilt og teke mot alkoholhaldig drykk frå A/S Vinmonopolet sine utsal, pr. postordre eller med varetransport. Alkohollova forbyd dette.

Korleis kan sosialministeren verke til at regelverk og kontrolltiltak vert skjerpa, så ein unngår omgåing av lova?"


Les hele debatten