Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Datert: 18.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge på humanitært grunnlag og som er fylt 67 år, får ikke pensjon fra folketrygden etter nå- gjeldende regler.

Vil sosialministeren ta initiativ til en forandring av lovverket slik at denne gruppen unngår å bli henvist til sosial støtte?"


Les hele debatten