Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 17.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Ifølge pressemelding datert 30. mars 1990 har Regjeringen gitt Menighetsfakultetet adgang til å tildele doktorgrad i teologi.

På hvilket grunnlag er beslutningen fattet?"


Les hele debatten