Spørretimespørsmål fra Brit Hoel (A) til justisministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Brit Hoel (A)

Spørsmål

Brit Hoel (A): "Aust-Agder fylke har hatt en svært negativ utvikling i trafikkulykkes- tall med personskader, 18 pst. over gjennomsnitt for landet for øvrig. Arendal politikammer har gitt uttrykk for at det har et betydelig redusert budsjett avsatt til trafikkovervåkning i 1990, enn hva som ble forbrukt i 1989.

Vil justisministeren sørge for at det blir avsatt tilstrekkelig med ressurser til å forsterke kampen mot trafikkulykker i Aust-Agder?"


Les hele debatten