Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 04.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Avfall fra oppdrettsnæringa er en viktig forressurs, men kan lett bli et miljøproblem dersom det ikke utnyttes på hensiktsmessig måte. Pelsdyr- næringa som er en betydelig forbruker av dette avfallet, er ei næring i krise.

Vil statsråden ta initiativ til en samordning næringene imellom og eventuelt en tilskuddsordning til pelsdyrnæringa, slik at avfallet kan bli benyttet som for og ikke blir et miljøproblem?"


Les hele debatten