Spørretimespørsmål fra Erik Solheim (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.04.1990
Besvart: 25.04.1990 av arbeids- og administrasjonsminister Kristin Clemet

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Fylkesmannen i Oslo og Akershus innehar vervet som leder for represen- tantskapet i Den norske Bank.

Hva er statsrådens syn på at fylkesmenn har slike verv?"


Les hele debatten