Spørretimespørsmål fra Ingeborg Botnen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1990
Fremsatt av: Ranveig Frøiland (A)
Besvart: 02.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Ingeborg Botnen (A)

Spørsmål

Ingeborg Botnen (A): "På bakgrunn av den økte søkningen i videregående skoleverk må det igangsettes nye ekstraklasser.

Når vil fylkeskommunene få beskjed om nødvendige midler til utstyr og lokaler?" (tatt opp av Ranveig Frøiland)


Les hele debatten