Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til utdannings- og forskningsministeren

Datert: 25.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av utdannings- og forskningsminister Einar Steensnæs

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Undersøkjingar syner at større og større del av dei som tek høgare utdanning kjem frå såkalla akademikarheimar.

Kan dette ha samanheng med stadig dyrare studiefinansiering?"


Les hele debatten