Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): ""Refiks mor kastes ut", stod det å lese i Dagbladet 24. april 1990. Den sterkt handikappa guten frå Tyrkia må kanskje på institusjon om mora reiser. Institusjonsopphaldet vert truleg mykje dyrare enn om mora får vere her og stelle for guten.

Kan justisministeren gjere noko for å hindre ei utvisning som berre er eigna til å setje styresmaktene i eit umenneskjeleg lys?"


Les hele debatten