Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til miljøvernministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 02.05.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Solnørvika i Skodje kommune har alltid vore eit ettertrakta rekrea- sjonsområde. På trass av protestar frå bygdefolket, og mot tilrådingar frå det kommunale helseråd, fylkesmannen, miljøavdelinga i fylket og andre instansar, får ei verksemd løyve til å byggje loddeoljetankar ved kaia.

Kva er grunnen til at Miljøverndepartementet gjev sitt ja til eit prosjekt som forringar miljøet for rekreasjon og turisme?"


Les hele debatten