Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til kommunalministeren

Datert: 04.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av kommunalminister Johan J. Jakobsen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Kommunene i Fredrikstad- og Sarpsborg-regionene skal innen 1. juli 1990 avgi uttalelse til Kommunaldepartementet om Buvik-utvalgets innstilling om kommunesammenslutning. Det er sannsynlig at saken må fremlegges for Stortinget. Inntil avklaring har funnet sted vil de berørte kommuner måtte leve med en rekke problemer av økonomisk og administrativ karakter.

Er statsråden villig til å prioritere departementets arbeid slik at saken kan sendes Stortinget i inneværende år?"


Les hele debatten