Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til landbruksministeren

Datert: 03.04.1990
Besvart: 09.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Det er uttalt frå representantar for Regjeringa at desentralisering av offentlege servicearbeidsplassar er eit viktig distriktspolitisk verke- middel. I Telemark er det aktuelt å vurdere nye lokaler/ny lokalisering av fylkets landbruksetat.

Vil landbruksministeren medverke til at også Nome kommune sitt tilbod om lokaler på landbruksskulen Søve på Ulefoss blir vurdert i denne saman- heng?"


Les hele debatten