Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til landbruksministeren

Datert: 26.04.1990
Besvart: 09.05.1990 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Firmaer som driver giftsprøyting mot maur og husbukk, bruker giftstoffer eksperter mener er ulovlige å bruke i beboelseshus. Blant gift- stoffene er nevnt Clordan, Fenotenol og Basudin.

Vil landbruksministeren sørge for å sette en stopper for slik bruk av giftstoffer som kan påføre mennesker varige skader og lidelser?"


Les hele debatten