Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til familie- og forbrukerministeren

Datert: 30.03.1990
Besvart: 09.05.1990 av familie- og forbrukerminister Solveig Sollie

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "I Innst. S. nr. 157 for 1987-88 går en samlet komite inn for at det utarbeides en felles rammeplan for barnehagene. Så vidt en vet la Harlem Brundtland-regjeringen dette arbeidet på is.

Vil statsråden utvirke at denne Regjeringen fullfører dette viktige arbeidet, og hvor står arbeidet med barnehagenes "mønsterplan" i dag?"


Les hele debatten