Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til justisministeren

Datert: 03.05.1990
Besvart: 09.05.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Regjeringen Harlem Brundtland så bygningsmessig opprustning av Bergen politikammer så nødvendig at det ble gitt bevilgning fra ekstraordinære sysselsettingsmidler.

Skal dette arbeidet stoppe opp, eller vil justisministeren gi sitt ja til et politikammer som på så mange måter har behov for støtte?"


Les hele debatten