Finanskomiteens innstillinger om budsjettet for 2009

Finanskomiteen avga 20. november tre innstillinger.

Budsjettinnstilling S nr. 1 og S. I behandles 27. november.
Budsjett-innst. S. I (2008-2009)  Nasjonalbudsjettet 2009 og forslaget til statsbudsjett for 2009. Se også sakssiden for Budsjettinnstilling S. I.

Budsjett-innst. S. nr. 1 (2008-2009) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Se også saksiden for Budsjettinnstilling S. nr. 1. 

Innstillingen om lovendringer behandles 2. desember.

Innstilling O. nr. 1 (2008-2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 - lovendringer. Se også saksiden om Innstilling O. nr. 1.


Sist oppdatert: 20.11.2008 17:08