Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Søk i

Avgrens utvalget

1982 - 2005 'Jan P Syse' 'sydvaranger' (1 - 4 av 4)

SYSE, JAN P. (H)

Storting 1983/1984

 • I Stortinget:

  • Bev. til visse statsselskaper (Jernverket, Sydvaranger, Store Norske, gjeldssanering for Jernverket, forholdet til Christiania Spigerverk/Elkem, forholdet til EF-markedet, etablering av et investerings- og utviklingsselskap Rana Invest, et fellesprosj...  4279  4291

Storting 1984/1985

 • I Stortinget:

  • Forespørsel fra Erik Dalheim om permitteringer ved A/S Sydvaranger:  2943
  • Likviditetstilførsel til A/S Sydvaranger (stans i gråbergbrytingen):  3413  3429
  • Forslag fra Reidar Due på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet og forslag fra Finn Kristensen på vegne av Arbeiderpartiet vedrørende gruvedriften til A/S Sydvaranger:  5179  5186  5188