Kgl. Prp. til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania . .

Tema: Bygnings- og Brandvæsen. (Storting 1833)

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingsforhandlinger

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania . .   Juni 547.   Indst. Juni 558.   Oth. Besl. Juni 587.   Lagth. Besl. Juni 851.   Oth. 2 Gang Juli 835.   Lagth. 2 Gang Juli 1216.   Sanktion Aug. No. 2. 202.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: