Indst. ang. nogle Lønninger i Tidsrummet 1ste April— 1ste Juli 1872 . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1871)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Fra hovedregister:

Indst. ang. nogle Lønninger i Tidsrummet 1ste April— 1ste Juli 1872 . .   6 D. a. 214.   beh. S.tid. 460.   7 D. 36. [Ang.: Justitssekretæren ved Kr.ania Byret — Lønstilskud for Byfogden i Østerrisør — Borgermesterembedet i Trondhjem — Assistent hos Prosektor ved Rigshospitalet,   kfr. 5 D. Nr. 60.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: