Kgl. Prp. ang. Gagelisterne . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. ang. Gagelisterne . .   2 D. Nr. 8. [Ang. Gage for: Politimestere i Tromsø og Skien (negtet) — Professor i Kemi . .   S.tid. 88 — Justitssekretæren ved Kr.ania Byret — Postmester i Kr.sund . .   S.tid. 95. — Svinesunds Postmesterembede nedlagt — Postmester i Fredrikshald — Postexpeditører i Sandefjord, Hammerfest og Gjøvik . .   S.tid. 101 — Deling af Føyens Lensmandsbestilling (Finnaas og Stordøen) — Do. af Alstahaug Lensmandsdistrikt (Alstahaug og Herø) — Lensmand i Hyllestad — Deling af Tromsøsundets og Balsfjordens Lensmandsdistrikt — Do. af Bø (Bø og Lunde) — Løn til nye Postaabnere . .   S.tid. 107 — Fyrforvalteren ved Torbjørnskjær og Tillæg til endel Fyrvogtere — Stiftsarkivaren i Trondhjem — Perf. Tillæg til Forstanderen ved Kongsberg offentlige Fattigvæsen — Lønstillæg til Lensmændene i Finmarken . .   6 D. a. 58.   S.tid. 108.]— Indst. ang. nye Gager og Lønninger . .   6 D. a. 49.   beh. S.tid. 77.   7 D. 17.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: