Indst. ang. Lønstillæg til forskjellige Embedsmænd m. v. . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. Lønstillæg til forskjellige Embedsmænd m. v. . .   431  470   beh. S.tid. 773.   7 D. 40. [Ang.: Bev. til Fordeling mellem de slettest lønnede Fogder, Skattefogder og Byfogder — Lønstillæg til Byfogden i Østerrisør og Sorenskriver i Røraas som Politimester — Tillæg til Vartpenge for de ved Armeens Reduktion afgaaede Officerer og Mellemsstabsbetjente — Gagetillæg for Embedsmænd i Armeen og Marinen.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: