Kgl. Prp. om fornyet Fremsættelse af de i 1871

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. om fornyet Fremsættelse af de i 1871   (3 D. Nr. 3)forelagte Kgl. Prp. ang. civile og militære Embeders Lønningsforholde . .   3 D. Nr. 11. kfr. Forslag, frem- sendt ved Repr. Jaabæk og Reierson, til Lønningsregulativ for forskj. civile Embeder . .   7 D. 7.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: