Indst. ang. Regulativ vedrørende civile Embeders Lønningsforhold . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. Regulativ vedrørende civile Embeders Lønningsforhold . .   6 D. S. I   (kfr. 1871: 3 D. Nr. 3 Side 78.)   beh. S.tid. 716. — 773.   7 D. 39. [Ang. Regulering af Gagerne for: Embedsmænd og Betjente ved Regjeringens Kontorer i Kristiania og ved Statsraadsafdelingen i Stockholm . .   S.tid. 727. — Civile Overøvrigheder (Gage og Kontorholdsgodtgj.) . .   S.tid. 735. — forskj. Politiembedsmænd.   S.tid. 739. — Høiesteret og Stiftsoverretterne. . .   S.tid. 741. — Protokolsekretærer og Justitssekretærer ved Do. . .   S.tid. 747. — Sorenskriver-, Foged- og Byfogedembeder (Gage og Kontorholdsgodtgj.) . .   S.tid. 749—762.   kfr. 1871: 3 D. Nr. 3 Side 49—55. — Anmodn. til Regj. om for Storthinget i 1878 at forelægge Oplysning om, hvorledes Kontorudgifterne for Byfogderne fremkommer . .   S.tid. 773.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: