Indst. ang. Kgl. Prp.

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1872)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Indst. ang. Kgl. Prp.   (1871: 3 D. Nr. 3. Side 84,   1872: 3 D. Nr. 11)til Lov om forandret Lønningsmaade for visse civile Embeder m. v. . .   6 D. b. 30.   beh. O.tid. 146.   7 D. 61.   Oth. Besl. 6 D. b. 80.   beh. L.tid. 28.   7 D. 81.   Lagth. Anm. 6 D. b. 85.   beh. O.tid. 290.   7 D. 65.   Lagth. 2den G. . . L.tid. 45.   Sanktion 7 D. 75.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: