Kgl. Prp. ang. Bev. til Fremme af Veivæsenet for 1874—75 . .

Tema: Veivæsen. (Storting 1874)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. ang. Bev. til Fremme af Veivæsenet for 1874—75 . .   2 D. Nr. 10.Indst. i den Anledn. samt ang. private Andr. (kfr. nedenfor) . .   6 D. a. 290.   728  765-808   7 D. 48—49.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: