Kgl. Prp. til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania . .

Tema: Bygnings- og Brandvæsen. (Storting 1875)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. til Lov om Bygningsvæsenet i Kristiania . .   3 D. Nr. 22.kfr. Gjenpart af Indredept.s Foredrag af 1872 samt Indst. fra en af den polytekniske Forening nedsat Komite. . .   5 D. Nr. 62. — Bemærkn. fra Stadsfysikus Bidenkap i Anledn. Lovforslaget. . .   5 D. Nr. 81.   Indst. 6 D. b. 137.   beh. O.tid. 440.   7 D. 81.   Oth. Besl. 6 D. b. 163.   beh. L.tid. 134.   7 D. 93.   Sanktion 7 D. 84.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: