Kgl. Prp. til Lov om Forpligtelse for Bygningseiere i Kristiania til i visse Tilfælde at deltage i Bekostning ved Oparbeidelse af Gader m. v. . .

Tema: Bygnings- og Brandvæsen. (Storting 1880)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. Prp. til Lov om Forpligtelse for Bygningseiere i Kristiania til i visse Tilfælde at deltage i Bekostning ved Oparbeidelse af Gader m. v. . .   3 D. Nr. 16.   Indst. 6 D. b. 4.   beh. O.tid. 16.   7 D. 79.   Oth. Besl. 6 D. b. 25.   beh. L.tid 4.   7 D. 100.   Sanktion 7 D. 82.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: