Fornyet kgl. prp. (jfr. 1891, 1893—95) til lov om bygningsvæsenet for landets byer udenfor Kristiania, Bergen og Trondhjem . . .

Tema: Bygnings- og brandvæsen. (Storting 1896)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Fornyet kgl. prp. (jfr. 1891, 1893—95) til lov om bygningsvæsenet for landets byer udenfor Kristiania, Bergen og Trondhjem . . .   3 d. nr. 3,   indst. 6 d. O. V,   beh. O.tid. (8 d.) 757—847,   9 d. 162,   O.besl. 6 d. b 197,   beh. L.tid. (8 d.) 184—212,   9 d. 196,   L. anm. 6 d. b 269,   beh. O.tid. 1140,   9 d. 175,   O.besl. 2. gang 6 d. b 315,   beh. L.tid. 300,   9 d. 199,   sanktion 9 d. 185   — lov 27. juli 1896.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: