Forslag til lov om forandr. i lov om bygningsvæsenet i Kristiania af 5. juni 1875 fra: 1. repr. E. Sunde, 2. Kristiania magistrat til forandr. i lovens § 3, 3. Kristiania kommunestyre (forslagene tilsigter ansættelse af en reguleringschef, opnaaelsen af en bedre regulering og mere kontrol ved større byggearbeider),

Tema: Bygnings- og brandvæsen. (Storting 1896)

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

  •   5 d. nr. 15 m. 2 tillæg  [1]  [2]  [3]

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Forslag til lov om forandr. i lov om bygningsvæsenet i Kristiania af 5. juni 1875 fra: 1. repr. E. Sunde, 2. Kristiania magistrat til forandr. i lovens § 3, 3. Kristiania kommunestyre (forslagene tilsigter ansættelse af en reguleringschef, opnaaelsen af en bedre regulering og mere kontrol ved større byggearbeider), , ,   5 d. nr. 15 m. 2 tillæg  [1]  [2]  [3],   indst. 6 d. b 246,   beh. O.tid. (8 d.) 1210—13,   9 d. 177,   O.besl. 6 d. b 321,   beh. L.tid. (8 d.) 372,   9 d. 202,   sanktion 9 d. 185,   lov 27. juli 1896.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: