Kgl. prp. til lov om bygningsvæsenet i Kristiania,

Tema: Bygnings- og brandvæsen. (Storting 1898)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

  •   5 d. nr. 73 m. tillæg  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. til lov om bygningsvæsenet i Kristiania,   3 d. nr. 19 (hermed som bilag udkast med motiver fra en nedsat kommunal komite)— forestilling fra Akers formandskab i anledning af den kgl. prp. m. m., ,   5 d. nr. 73 m. tillæg  [1]  [2],   indst. 6 d. b 167,   beh. O.tid. (8 d.) 166—68,   9 d. 117 — tilbagesendt regj. m. anmodning om at indhente Akers herredsstyres erklæring m. v.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: