Kgl. prp. ang. bev. af ekstraordinær kontorholdsgodtgjørelse for Lofoten og Vesteraalens fogedembede,

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1892)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. bev. af ekstraordinær kontorholdsgodtgjørelse for Lofoten og Vesteraalens fogedembede,   2 d. nr. 75,   indst. 6 d. a 586,   beh. S.tid. (7 d.) 1444,   9 d. 82.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: