Kgl. prp. ang. gage og kontorholdsgodtgjørelse for borgermesterembedet i Trondhjem . . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1893)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. gage og kontorholdsgodtgjørelse for borgermesterembedet i Trondhjem . . .   2 d. nr. 50,   indst. 6 d. a 441,   beh. (7 d.) 1500—1507,   9 d. 75.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: