Bev. af bidrag til fogder og lensmænd til befordring af tjenestebreve . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1893)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Bev. af bidrag til fogder og lensmænd til befordring af tjenestebreve . .   indst. 6 d. a 214,   beh. S.tid. (7 d.) 659,   9 d. 38— do. til geistlige embedsmænd,   6 d. a 145,   beh. S.tid. (7 d.) 195,   9 d. 23.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: