Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.),

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1894)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. gagelisterne (midlertidig bevilgede og nye gager m. v.),   2 d. nr. 8. [Ang.: inddragning af og oprettelse af nye poster ved toldvæsenet,   indst. 6 d. a 100,   beh. S.tid. (7 d.) 591, se forøvrigt Toldvæsen — ikke bev. af lønstillæg for lensmanden i Fr.vern,   indst. 6 d. a 273,   beh. S.tid. (7 d.) 1125, — postnettets udvidelse og lønstillæg til endel postaabnere,   indst. 6 d. a 467, , se forøvrigt Postvæsen — gage for en konsulent i fiskerisager, indst. 6 d. S. XVII tillæg, udsat   S.tid. (7 d.) 2439 — gage for en kopist i indredepartementet (2det indrekontor),   indst. 6 d. a 458,     beh. S.tid. (7 d.) 1936 — lønstillæg for politimesteren i Bergen,   indst. 6 d. a 307, udsat   S.tid. (7 d.) 1065 — nye lønninger og lønstillæg ved fyrvæsenet,   indst. 6 d. a 420,   beh. S.tid. (7 d.) 1784, de enkelte poster, se Fyrvæsen.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: