Kgl. prp. ang. bev. af tillæg til den for by- og raadstuskriverembedet i Kr.sand fastsatte kontorholdsgodtgjørelse, forsaavidt ang. aaret 1893,

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1894)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. ang. bev. af tillæg til den for by- og raadstuskriverembedet i Kr.sand fastsatte kontorholdsgodtgjørelse, forsaavidt ang. aaret 1893,   2 d. nr. 60,   indst. 6 d a 394,   beh. S.tid. (7 d.) 1533,   9 d. 71.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: