Kgl. prp. resol. af 14. april 1894 om endel Trondhjems stiftamtmandsembede tilliggende indtægter . . .

Tema: Gageringsvæsen. (Storting 1894)

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Storthingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Forhandlings-Protokoller samt register

Fra hovedregister:

Kgl. prp. resol. af 14. april 1894 om endel Trondhjems stiftamtmandsembede tilliggende indtægter . . .   indst. 6 d a 646, beh.   S.tid. (7 d.) 2491,   9 d. 103.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: