Om tillatelse for Arendals vassdrags brukseierforening til regulering av Arendalsvassdraget,

Tema: Vassdragsvesen. (Storting 1912)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Dokumenter

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om tillatelse for Arendals vassdrags brukseierforening til regulering av Arendalsvassdraget,   st. prp. nr. 119,   dok. nr. 76,   innst. S. LI,   beh. S.tid. 3252—73.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: