Om utferdigelse av en lov om bygningsvesenet og en lov om bygningskommuner,

Tema: Bygnings- og brandvesen. (Storting 1923)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

  •   innst. O. XX og XXIV;  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om utferdigelse av en lov om bygningsvesenet og en lov om bygningskommuner,   ot. prp. nr. 30,   innst. O. XX og XXIV;  [1]  [2] ang. sakens behandlingsmåte   O.tid. 523—28; utsatt   O.tid. 1253 [Hermed som anhang: Innst. til lov om bygningsvesenet og om herredsbyer fra en i 1913 neds. depart. komite, samt oversikt over erklæringer.]— jfr. ang. lovens revisjon,   O.tid. 432—33.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: