Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Om lov om forandr. i og ikrafttreden av lov om ophevelse av magistratsembedene m. v. av 9. mars 1917,

Tema: Civilforvaltningen. (Storting 1922)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om forandr. i og ikrafttreden av lov om ophevelse av magistratsembedene m. v. av 9. mars 1917,

Se saker fra samme tema: