Om lov om forandr. i og ikrafttreden av lov om ophevelse av magistratsembedene m. v. av 9. mars 1917,

Tema: Civilforvaltningen. (Storting 1922)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om forandr. i og ikrafttreden av lov om ophevelse av magistratsembedene m. v. av 9. mars 1917,

Se saker fra samme tema: